Οι περικοπές στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

H περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος δεν θα είναι παρέλαση για την Κυβέρνηση