Ο Χέγκελ και η επανάσταση

Ο κύριος εκπρόσωπος του γερμανικού ιδεαλισμού