Πτωχοκομείον η Ελλάς (ζωή με κουπόνια)

Το κράτος – εργοδότης, δίνει το σύνθημα στην εργοδοσία τού ιδιωτικού τομέα να μετατρέψει τους μισθούς σε επίδομα ανέχειας