Η κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων δεν είναι κοινωνική πολιτική.  Παριστάνει την κοινωνική πολιτική

Επέλαση πολυεθνικών των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων πάνω στη συντριβή του εργατικού μισθού και των εργατικών-συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.