Εργαζόμενοι-ες ΕΟΔΥ/PHILOS 2: Από την «εξίσωση» στο «φιλοδώρημα»

Σωματείο εργαζομένων ΕΟΔΥ/PHILOS (ιατροφαρμακευτικό προσωπικό στις προσφυγικές δομές)