Η πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ για την ενεργειακή κρίση – Εξωφρενικά χαράτσια και στερήσεις για τα λαϊκά στρώματα

Κουφοβράζει και μεγεθύνεται η λαϊκή αγανάκτηση