Η αντιπαράθεση των μονομάχων: οξύτατη φραστικά, κούφια σε περιεχόμενο

Να απορρίψουμε τις σειρήνες της αστικής ενσωμάτωσης