Αγωνιστική Πρωτοβουλία Ασκούμενων και Μισθωτών Δικηγόρων: Πάλη για αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης εργασίας με όλα τα εργασιακά δικαιώματα

Για την έμμισθη εντολή