Τυχαία ανακάλυψη δίνει ελπίδες στους επιστήμονες για τη μάχη κατά του καρκίνου

Ένα νέο είδος ανοσοποιητικού κυττάρου