Ανακοίνωση παλαιάς χωροφυλακίστικης εποχής του ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδευτικών (ΣΥΝΕΚ) στον Πειραιά.

Εκπαιδευτικός Όμιλος: Με αφορμή λιβελλογράφημα των εκπαιδευτικών του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά.