Δεν θα γίνουμε “online” χωροφύλακες των αγώνων των μαθητών/τριων μας! – Δεν πειθαρχούμε στα κατασταλτικά μέτρα του ΥΠΑΙΘ!

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ