Για τον εξοβελισμό των Εικαστικών Μαθημάτων από το Λύκειο σε συνάρτηση με τη δυνατότητα των μαθητών να εισαχθούν και να ενταχθούν σε άμεσα σχετιζόμενα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημήτρης Κουφοβασίλης