ΔΟΜ: Σχεδόν χίλιοι άνθρωποι πνίγηκαν στη Μεσόγειο από τις αρχές του χρόνου

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)