Ενεργητική συμβολή στην ανάδειξη των αιτημάτων μας και αδιάλειπτη συμμετοχή στους διεκδικητικούς αγώνες

Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου