Μαζική και δυναμική συγκέντρωση και κατάληψη της ΔΙΔΕ Πειραιά ενάντια στη τη βιομηχανία διώξεων

ΕΛΜΕ Πειραιά