Τα παγκόσμια μονοπώλια αλώνουν τον πρωτογενή τομέα σαρώνοντας την αγροτιά και αλλοιώνοντας τα διατροφικά προϊόντα

Ιωσήφ Σταυρίδης