Για την επιβολή της διασπαστικής και ηττοπαθούς αντίληψης στο κίνημα από ορισμένες δυνάμεις που αναφέρονται στην Αριστερά

Περιοδικό Πορεία, τ. 56, που κυκλοφορεί