Δαρβινισμός και Μαρξισμός

«Eγώ γεννήθηκα βιολόγος» Kάρολος Δαρβίνος