Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις δαπάνες στέγασης στην Ευρώπη σύμφωνα με την Eurostat

Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα