Νέο σχολείο στο Δαμάσι: Η κυβέρνηση προωθεί και διαφημίζει τις «χορηγίες» του μεγάλου κεφαλαίου στην εκπαίδευση

Προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εμπλοκή του μεγάλου κεφαλαίου στα ζητήματα της εκπαίδευσης