ΕΡΓΑΣ: Στο πλευρό του δίκαιου αγώνα των υγειονομικών!

Μαζικός λαϊκός αγώνας για Δημόσια Δωρεάν Υγεία