Εργατικό ατύχημα στο Περιστέρι με εργάτη καθαριότητας

Εργατικό ατύχημα