Αρόν Γκουρστάιν: Καλλιτέχνης & Τάξη

Ο Μαρξιστής κριτικός δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά την ατελείωτη κίνηση της κοινωνικής ζωής και τις προοπτικές εξέλιξής της.