Πλεονάσματα εκρηκτικής φτώχειας

Γιώργος Καββαδίας