Κοινή ανακοίνωση ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ – ΣΕΚΑ – ΣΣΑΕΤΤΕ για τα αιολικά στην Αυλίδα

Είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να προστατευτεί ο αρχαιολογικός χώρος και το φυσικό κάλλος που τον περιβάλλει – Να μην επιτραπεί καμία παρέμβαση στην περιοχή του Διατειχίσματος