Ασφαλίτικες μέθοδοι σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης

Αυτοί που μπερδεύουν το σχολείο με στρατώνα ή σωφρονιστήριο δεν έχουν εκλείψει