Αστυνομική αυθαιρεσία και ρατσισμός …μέχρι θανάτου

Αστυνομικός στις ΗΠΑ πάτησε στον λαιμό μέχρι θανάτου μαύρο Αμερικανό