Κυβερνητικοί ελιγμοί και απόρριψη των κύριων αιτημάτων των συνταξιούχων

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους συνταξιούχους