Αποκάλυψη: Τι δεν έγινε για τον covid-19, εδώ και 8 μήνες.

Συστάσεις που δεν υλοποιήθηκαν