Νίκη Κεραμέως, η «χαρά» των απευθείας αναθέσεων

Υπουργείο Παιδείας