Τα κεκτημένα των αγώνων μας έχουν πολύτιμη αξία!

Στο δρόμο βρίσκεται η ελπίδα και η μοναδική διέξοδος των εργαζομένων και του λαού