Φρίκη στην Ιρλανδία: Αποκαλύφθηκε τάφος 800 παιδιών σε ίδρυμα για ανύπαντρες μητέρες

Μια μαύρη σελίδα της ιστορίας της Ιρλανδίας