Αντρέ Μαρτί: “Ενωμένοι όπως στην Ισπανία!” (Αποχαιρετιστήριος λόγος εκ μέρους των Διεθνών Ταξιαρχιών – 25/10/1938)

Ισπανικός εμφύλιος