Νέο άθλιο αντιπροσφυγικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Μετατροπή της χώρας σε σιδερόφρακτο φρούριο και σε φυλακή ψυχών