Να μην περάσουν οι νέες αντεργατικές αντισυνδικαλιστικές ρυθμίσεις! Με μαζικούς αγώνες και απεργίες θα ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές!

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις ΔΕ