Η Καρδίτσα στο έλεος και την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού

Ευθύνες πολιτικές βαρύνουν όλες τις κυβερνήσεις για την έλλειψη κατασκευής έργων θωράκισης ή για την κατασκευή άστοχων έργων