Μέρισμα ελεημοσύνης

Η κυβέρνηση, εμφανώς για προεκλογικές σκοπιμότητες, αποφάσισε να  το  “μοιράσει” φέτος σε μεγαλύτερο  αριθμό ανθρώπων, κάνοντάς το ακόμη μικρότερο!