Ματωμένες χριστουγεννιάτικες σοκολάτες

Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τ. 129