Αντικειμενικές : Ποιοι φόροι «εκτοξεύονται» από τις αρχές του 2019

Οι νέες αξίες θα φέρουν αλλαγές σε 20 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα