Ο αθλητισμός στον καπιταλισμό ως μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης

Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σαν τεράστιες εμπορευματικές και ιδεολογικές διεθνείς επιχειρήσεις