«Ερευνητική Γεώτρηση Ήπειρος 1» της περιοχής παραχώρησης Ιωαννίνων

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία, τη ζωή στην περιοχή