Χιλιάδες καινούργια ρούχα πετιούνται στην έρημο

Άνθρωποι μένουν χωρίς ρούχα και ταυτόχρονα μολύνεται και το περιβάλλον…