Αντόν Τσέχοφ: Ο ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής

Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου 1860