Η στάθμη της Μεσογείου μπορεί να ανέβει κατά 20 εκ. έως το 2050

Η αναμενόμενη άνοδος είναι ικανή να προκαλέσει μία ακόμη ταχύτερη θαλάσσια διείσδυση