Φλώρινα: Εντοπίστηκε προιστορικός χαυλιόδοντας μήκος δύο μέτρων

Παλαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας