Να μην εγκλωβιστεί ο λαός μας στην αυτοκαταστροφική επιλογή του “μικρότερου κακού”

Μας καλούν να επιλέξουμε «ποιος θα μας σφάξει λιγότερο»