«Όλες οι προσλήψεις έχουν γίνει με τον “γνωστό τρόπο”…» δήλωνε το μακρινό 2010, έξω από το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, ο αείμνηστος Δημήτρης Παντερμαλής, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του ΣΕΚΑ που βρίσκονταν σε κινητοποίηση μπροστά στο πρώτο Μουσείο – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ωστόσο συμπλήρωνε παρηγορητικά: «…άλλα αυτό, θα αλλάξει».

13 γρουσούζικα χρόνια μετά, το σωτήριο 2023, αν κάτι έχει αλλάξει, αυτό έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Οι άλλοτε ανυπόκριτες προσλήψεις προσωπικού στο ΝΜΑ με ευθεία υπόδειξη του πολιτικού εργοδότη (στις οποίες οι πιθανότητες επιτυχίας του υποψήφιου εργαζόμενου ήταν αντιστρόφως ανάλογες προς τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου καταγωγής του από το κέντρο της Μεσσηνίας) δίνουν τη θέση τους σε υποκριτικούς, δημόσιους διαγωνισμούς επιλογής των «αρίστων».

Περιττό είναι να σημειώσουμε ότι η προκήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 4117 του ΝΜΑ για μία θέση αρχαιολόγου, δεν παρακολουθεί κανένα πρότυπο προκήρυξης ή μοριοδότησης, κανένα υπόδειγμα, κανένα οργανόγραμμα, τίποτα που να έχουμε γνωρίσει ως τώρα με τις προκηρύξεις των Εφορειών, των Υπηρεσιών, και Περιφερειακών Μονάδων του ΥΠΠΟΑ. Αλλά είπαμε, το ΝΜΑ «καινοτομεί».

Έτσι λοιπόν, και χωρίς να αναφέρεται εκ των προτέρων το ονοματεπώνυμο του υπό πρόσληψη «υποψήφιου» ΙΔΑΧ εργαζόμενου, η προκήρυξη αναζητά αρχαιολόγο σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κάποιες πολύ απαιτητικές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πχ. «Εμπειρία/προϋπηρεσία σε επιμέλεια ή σχεδιασμό ή οργάνωση ή επιστημονική υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) μόνιμων ή περιοδικών αρχαιολογικών εκθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών (αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της θέσης – αρμοδιότητες του Τμήματος Εκθέσεων)», και ταυτόχρονα πολύ χαλαρές αξιώσεις σε κριτήρια που (κακώς) συναντάμε σε όλες τις άλλες προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ, όπως η γνώση χρήσης Η/Υ (εν προκειμένω δεν απαιτείται).

Καθώς η προκήρυξη προαπαιτεί την άριστη γνώση συγκεκριμένα της αγγλικής γλώσσας (και όχι εναλλακτικά της γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής κλπ, όπως συμβαίνει με τις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ), θα ρισκάρουμε την πρόβλεψη ότι ο τελικός νικητής ΔΕΝ θα διαθέτει άριστη γνώση δεύτερης γλώσσας, ενώ η προαπαιτούμενη εμπειρία του για το διάστημα των έξι ετών ΔΕΝ θα αποδεικνύεται με συνεχείς συμβάσεις στο δημόσιο, καθότι η προκήρυξη διευκολύνει τον υποψήφιο ζητώντας «αποδεικτικά ευδόκιμης εργασιακής πείρας/προϋπηρεσίας διάρκειας έξι ετών με οποιαδήποτε έννομη σχέση (σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ.) (…) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ασχέτως νομικής μορφής του φορέα οργάνωσης…».

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καταγγέλλει την προεκλογική προκήρυξη υπ’ αριθμ. 4117 της 30/03/23 του ΝΜΑ, και ζητά την ανακοινοποίησή της στο ορθό. Έξω τα υποκαταστήματα φωτογραφείων από τα Μουσεία, και τους χώρους Πολιτισμού!

Απαιτούμε διαφανείς διαδικασίες, με τήρηση των προτύπων, χωρίς δημιουργικές παραλλαγές των κανόνων αλλά και της ίδιας της ειδικότητας του αρχαιολόγου με κάθε νέα προκήρυξη!

Μοναδική προϋπόθεση εργασίας, το πτυχίο μας. Κανένα άλλο προαπαιτούμενο – κυβερνητικό εργαλείο ανεργίας, στις προκηρύξεις του Πολιτισμού!

Άμεσα μαζικές προσλήψεις εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων με σχέση μόνιμης και σταθερής εργασίας στο ΥΠΠΟΑ, για να αντιμετωπιστεί το γιγαντωμένο πρόβλημα της υποστελέχωσής του!

Αποδοκιμάζουμε τον αντιεπιστημονικό, μονοδιάστατα κλασικοκεντρικό χαρακτήρα του ΝΜΑ. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Πολιτισμού, όχι στα Μουσεία ΝΠΔΔ!

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το