Τμήματα αρίστων μαθητών και τμήματα αποδιοπομπαίων τράγων;

Διαβάζοντας το άρθρο 85 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου παιδείας ορίζεται ότι :” Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων τα κριτήρια κατανομής των μαθητών/τριών περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: (α) την ποσοτική αναλογία μαθητών/τριών, (β) τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών (γ) τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών. ….Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δε λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τις αποφάσεις αυτές, τότε θα λαμβάνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. “

Διαβάζοντας τα παραπάνω διαφαίνεται ότι στόχος του υπουργείου είναι να δημιουργήσει τμήματα μαθητών διαφορετικών ταχυτήτων και για να το πετύχει παρακάμπτει τον σύλλογο διδασκόντων αναθέτοντας την τελική απόφαση στον διευθυντή του σχολείου. Αυτό θα οδηγήσει στη στοχοποίηση των μαθητών με απρόβλεπτες συνέπειες στη συναισθηματική τους ανάπτυξη αλλά και στην κατάλυση της δημοκρατικής και παιδαγωγικής λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων.

Γιώργος Χρόνης

Please follow and like us: