Αντιδράσεις με τις προκηρύξεις των πρώτων διορισμών σε ειδική και γενική παιδεία ● Από τη μια οι κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής διαμαρτύρονται για τη μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, με αποτέλεσμα να στερούνται τα αντίστοιχα μόρια στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, και από την άλλη οι αναπληρωτές αδιόριστοι αντιδρούν στο σύστημα αξιολόγησης που απαξιώνει εντελώς το βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία ● Αρχισαν οι «παρενέργειες» του νόμου Γαβρόγλου. Για εμπόριο ελπίδας και κυνήγι προσόντων κάνουν λόγο οι χιλιάδες υποψήφιοι που τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες του ΑΣΕΠ.

Tο νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση (νόμος Γαβρόγλου) ή «προσοντολόγιο των απολύσεων», όπως το χαρακτηρίζουν χιλιάδες αναπληρωτές, που βλέπουν το πτυχίο τους να υποβαθμίζεται και την προϋπηρεσία τους να εξαϋλώνεται, αρχίζει και δείχνει το άσχημο πρόσωπό του.

Οι προκηρύξεις για τους πρώτους διορισμούς σε ειδική και γενική παιδεία έχουν ήδη βγει, με τους αναπληρωτές να κάνουν αγώνα δρόμου για να καταθέσουν τα χαρτιά τους, μεταξύ των οποίων και πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταπτυχιακά και ένα σωρό άλλα αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων και επιμορφώσεων κάθε λογής προκειμένου να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια που θα τους τοποθετήσουν ψηλά στον πίνακα κατάταξης και θα τους εξασφαλίσουν μια θέση σε σχολείο τα επόμενα χρόνια.

Τα προβλήματα πολλά. Τόσο πρακτικά όσο και ιδεολογικά, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να αντιδρούν έντονα και να παλεύουν να εξηγήσουν γιατί ο νόμος είναι λάθος και πρέπει να καταργηθεί, προσπαθώντας παράλληλα να μην πέσουν στην παγίδα της ανθρωποφαγίας.

Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πέρυσι τον Γενάρη, όταν και ο τότε υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, χιλιάδες εκπαιδευτικοί απ’ όλη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους, αντιδρώντας στο «προσοντολόγιο Γαβρόγλου», όπως το χαρακτηρίζουν, με μαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες μάλιστα σημαδεύτηκαν και από την αστυνομική καταστολή.

Η τροπολογία, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τις «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε από τη Βουλή και το νέο σύστημα διορισμών τέθηκε σε ισχύ.

Η πρώτη προκήρυξη, που αφορούσε την ειδική αγωγή, βγήκε τον Μάιο του 2019, ενώ μόλις πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε και η πρόσκληση για τη γενική παιδεία. Φυσικά, οι προσκλήσεις συνοδεύτηκαν από πάμπολλα προβλήματα, με πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των περίπου 2.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, που απορρίφθηκαν από τους πίνακες του ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή λόγω ενός προβλήματος που προέκυψε με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των τριών ευρώ («Στην ανεργία για τρία ευρώ;», «Εφ.Συν.» 27.11.2019).

Πίνακες κατάταξης

Χθες, εκπαιδευτικοί κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας, τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΣΕΠ με θέμα τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να στερούνται τα αντίστοιχα μόρια στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και άρα να χάνουν τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης, οι οποίοι «κλειδώνουν» για τα επόμενα τρία χρόνια, καταδικάζοντας έτσι στην ανεργία όσους δεν συμπεριληφθούν σε αυτούς.

Περίπου 300 εκπαιδευτικοί υπογράφουν την επιστολή με την οποία ζητούν από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) την άμεση επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών προκειμένου να προλάβουν τις ορισθείσες ημερομηνίες των πρόσφατων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς στη γενική παιδεία (1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 για 5.250 θέσεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), ενώ από το ΑΣΕΠ ζητούν να ισχύσει και να εφαρμοστεί παλαιότερη απόφαση της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού βάσει της οποίας γίνονται δεκτά τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μέχρι την ημέρα οριστικοποίησης των πινάκων εφόσον ο υποψήφιος προσκομίσει το πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το αίτημα των εκπαιδευτικών στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία βάσει της οποίας η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (νόμος 3328/2005, άρ.11 παρ.4, Κεφ. Δ’ του ιδρυτικού νόμου του ΔΟΑΤΑΠ) αλλά και σε σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ, άρ. 51, παρ. 2).

«Η ιδιότυπη αυτή επαγγελματική και επιστημονική “ομηρία” μάς προκαλεί σημαντικότατη και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και ηθική βλάβη, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στις πρόσφατες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης ως υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ιδρυμάτων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό αναγνώρισης από την υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, μέχρι την ημέρα προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως τις 3/2/2020 για τους υποψήφιους της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης και έως τις 24/2/2020 για τους υποψήφιους της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης. Συνεπώς χάνουμε τη μοριοδότηση την οποία δικαιούμαστε καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακαδημαϊκά μας προσόντα, αφαιρώντας μας έτσι το δικαίωμα μιας ισότιμης συμμετοχής και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας. Η ζημία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης “κλειδώνουν” για τα επόμενα τρία χρόνια και έτσι τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα είναι καθοριστικά και αμετάκλητα για την περαιτέρω επαγγελματική μας πορεία», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Δ.Χ., αναπληρωτής εκπαιδευτικός εδώ και έξι χρόνια.

Το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, από την πλευρά του, αποδομεί το αφήγημα τόσο της προηγούμενης όσο και της παρούσας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος ορίζει τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης των εκπαιδευτικών μέσω ενός συστήματος μοριοδότησης προσόντων που απαξιώνει εντελώς το βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία.

«Οι ξένες γλώσσες και το ECDL δεν σε κάνουν καλύτερο εκπαιδευτικό. Αντίθετα, το πτυχίο θα έπρεπε να μας κατοχυρώνει την εργασία και η προϋπηρεσία να είναι ο βασικός δείκτης “αξιολόγησης”. Με το παρόν σύστημα η προϋπηρεσία έχει πλαφόν τα 120 μόρια, που σημαίνει ότι ακυρώνονται στην πράξη ολόκληρες δεκαετίες προσφοράς στις εσχατιές της Ελλάδας. Μέχρι δε να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες, βάσει του ίδιου νόμου, οι τοποθετήσεις θα γίνονται από τους παλιούς πίνακες, με την προϋπηρεσία να παγώνει επ’ άπειρον και τα επί πληρωμή πτυχία και δεξιότητες να παίρνουν προβάδισμα, βάζοντάς μας στη διαδικασία του κυνηγιού μορίων. Οι μεγάλες ανακατατάξεις που παρατηρούνται στους οριστικούς πίνακες της ειδικής αγωγής αποδεικνύουν άλλωστε του λόγου το αληθές, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί έπεσαν εκατοντάδες θέσεις και απειλούνται πρακτικά με ανεργία, ενώ φέτος καταγράφεται ρεκόρ παραιτήσεων αναπληρωτών (περισσότεροι από 1.000 σε κάθε μία από τις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης), οι οποίοι προτίμησαν να πληρώσουν 3.000 ευρώ για να κάνουν ένα μεταπτυχιακό και το οποίο θα τους εξασφαλίσει 20 μόρια, παρά να δουλέψουν για επτά ή εννέα μήνες, συγκεντρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό μορίων, σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας, μακριά από την οικογένειά τους, ή σε ένα από το κοσμοπολίτικα νησιά με τα απλησίαστα ενοίκια», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Θοδωρής Μαυρίδης, εκλεγμένος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Ελλη Aλεξίου» και μέλος του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.

Κανιβαλικό σύστημα

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το σύστημα ανταγωνιστικό και κανιβαλικό καθώς «χιλιάδες συνάδελφοί μας είδαν τους εαυτούς τους να κατρακυλούν στους πίνακες, 2.000 οδηγούνται σε απόλυση γιατί στο σκληρό αξιολογικό τους σύστημα και στην ανθρωποφαγία θα θυσιαστούν για 3 ευρώ, αρκεί να αποδείξουν ότι μόνο όσοι βγουν «νικητές» στην αρένα επιβίωσης θα διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, άλλωστε «υπάρχουν κι οι άλλοι που τα κατάφεραν».

Και σε αυτό το περιβάλλον η αντιπαράθεση χάνει τον στόχο της και μεταφέρεται εντός. Ο εχθρός είναι όσοι είδαν τους εαυτούς τους στους αριθμούς κι όχι εκείνοι που τους πετσόκοψαν, αλληλοσπαραζόμαστε για να προσθέσουμε λίγα ψίχουλα και στη δική μας τσέπη. Και εν τω μεταξύ γίνεται φανερό ότι οι διορισμοί αποτελούν τον δούρειο ίππο για ένα σκληρό, ανταγωνιστικό και κανιβαλικό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών που θα μας κρατά όλους στην ανασφάλεια, ομήρους της ανακύκλωσης της ανεργίας-εργασίας μας ανά δύο ή τρία χρόνια, οικονομικά και ψυχολογικά στραγγισμένους, ξοδεύοντας ποσά σε σεμινάρια και μεταπτυχιακά προκειμένου να περάσουμε τους από πάνω μας και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας περάσουν οι από κάτω μας». Το απόσπασμα από την ανακοίνωση του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κρατούν μικρό καλάθι σχετικά με τον μόνιμο χαρακτήρα των προσλήψεων καθώς, όπως λένε, οι εξαγγελμένοι αριθμοί (10.500 στη γενική παιδεία και 4.500 στην ειδική αγωγή) δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο για να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση, με ολόκληρους κλάδους και ειδικότητες να απουσιάζουν πλήρως από την κατανομή θέσεων. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των αναπληρωτών, που για περισσότερα από δέκα χρόνια τώρα οργώνουν πάνω-κάτω τη χώρα, θα συνεχίσει να βρίσκεται στις λίστες αναπληρωτών και μάλιστα με δυσμενέστερες πλέον συνθήκες, με το όνειρο της μονιμοποίησης να φαντάζει… θερινής νυκτός παρά τις μεγαλοστομίες των κυβερνώντων.

Η μπίζνα με τα πιστοποιητικά υπολογιστών

Το κυνήγι των μορίων μοιραία έχει οδηγήσει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην παγίδα που έχουν στήσει οι ιδιοκτήτες κέντρων διά βίου μάθησης και κέντρων εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τον νόμο για το νέο σύστημα διορισμών, πλουτίζουν σε βάρος τόσο της τσέπης των υποψηφίων του ΑΣΕΠ όσο και της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η ταρίφα για την απόκτηση πιστοποιητικού χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων -ούτε καν την παρουσία και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης- ξεκινάει από τα 200 και φτάνει τα 400 ευρώ, με το ποσόν να διαμορφώνεται προς τα πάνω στην περίπτωση που κάποιος θέλει να «το πάρει τίμια», παρακολουθώντας το πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας περίπου 30 ωρών.

Κι όσοι αναρωτιούνται για ποιον λόγο κάποιος εκπαιδευτικός να θέλει τόσο επισταμένα να αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρκεί να ανατρέξει στον νόμο 4589/2019, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) μοριοδοτείται με τέσσερις μονάδες, την ώρα που για το δεύτερο πτυχίο ο υποψήφιος συγκεντρώνει επτά μονάδες!

Πηγή: Διαλεκτή Αγγελή – efsyn.gr

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το