Από τον απολογισμό της ΑΑΔΕ για το περασμένο έτος και τον προγραμματισμό της για το τρέχον, προκύπτει ακόμα ότι μόλις 3,5 στα 100 ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ενώ εντυπωσιακό είναι το στοιχείο πως από το συνολικό ύψος των 104,365 δισ. ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το πλέον εισπράξιμο μέρος του περιορίζεται σε μόλις 8,464 δισ. ευρώ.

Το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε :

  • 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017
  • 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017
  • 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017
  • 8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 διαμορφώθηκε σε 104, 365 δισ. ευρώ και από αυτά σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ ήτοι ποσοστό 3,5%.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι περίπου 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δισ. ευρώ ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν  2,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου την 1η Ιανουαρίου 2019 παρατηρείται ότι:

  • ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, διακρατούν το 2,4% (2,465 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,
  • ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ διακρατούν το 89,5% (93.378 δισ. ευρώ)
  • στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8,521 δισ. ευρώ) .

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017.

 

 

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το